Ouders in de school

Medezeggenschapsraad

De MR bestaat uit ouders van kinderen en teamleden van obs Uniek. De MR is voor ouders en teamleden het aanspreekpunt voor vragen, opmerkingen en suggesties met betrekking tot beleid en bestuur. Heeft u vragen of hierover iets te melden, leg het ons dan voor. De MR bestaat uit de volgende leden:

De oudergeleding: Emine Akdeniz en Diana Helms

De teamgeleding: Anja Voorhout en Thomas Visser


Download hier het jaarverslag van 2022/2023: 

 

Ouderraad

De OR bestaat uit ouders van kinderen van basisschool Uniek. De OR is de vraagbak en denktank bij alledaagse zaken op school. U kunt met vragen, suggesties en ideeen bij leden van de OR terecht. De OR probeert de belangstelling voor en de betrokkenheid door ouders bij de school te bevorderen. Daarnaast organiseert en ondersteunt de OR diverse activiteiten samen met de eventmanager uit het team. 

Samenstelling OR

Cherilyn Bleeker
Gulay Tirgil
Fatma Yazici
Rina Scheffer
Petra Brinkman namens het team

Nieuwe leden zijn van harte welkom. Kom gerust een keer kijken! Een afspraak maken kan met juf Petra (of een van de ouders) of via de mail: p.brinkman@proominent.nl

 

Kom je ook naar Uniek?

 

Kennismaken en aanmelden