Aanmelden

Als u overweegt om uw kind op Uniek in te schrijven, dan kunt u  een aparte afspraak maken voor een kennismaking en een rondleiding door de school. Tijdens deze  afspraak ontvangt u een inschrijfformulier. De afspraak kunt u  maken met Anja Voorhout voor de kleutergroep via mailadres: a.voorhout@proominent.nl en Marjolijn Stunnenberg voor de groepen 3 t/m 8 via mailadres: m.stunnenberg@proominent.nl

Nieuwe kinderen in de kleutergroepen

De leerkracht van de kleutergroep nodigt u twee maanden voordat uw kind 4 jaar wordt uit voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt het intakeformulier waarop de ontwikkeling van uw kind in kaart wordt gebracht gezamenlijk ingevuld. De school kan zo goed aansluiten bij de ontwikkeling van uw kind. De leerkracht maakt ook afspraken over de wenperiode. De nieuwe kleuters mogen voor hun 4e verjaardag al een aantal dagdelen op school komen wennen. 

Nieuwe kinderen in de groepen 3 t/m 8

Voordat kinderen geplaatst worden in de groepen 3 tot en met 8 wordt er eerst bekeken of er plaats is op onze school. Daarna wordt er contact opgenomen met de vorige school om informatie in te winnen rond het functioneren van uw kind op sociaal-emotioneel en cognitief gebied. Kinderen die instromen, mogen eerst een dag kijken en meedraaien. Na deze meeloopdag volgt een gesprek met de ouders en het kind.

Kom je ook naar Uniek?

 

Kennismaken en aanmelden