Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Elk kind wordt op gezette tijden onderzocht door de JGZ. Hoe vaak en op welke leeftijd, hangt af van het soort onderwijs. De JGZ vraagt ouders toestemming voor de onderzoeken, meestal middels een vragenlijst.

 

Standaardonderzoeken

Bij de onderzoeken wordt gelet op lichamelijke groei en ontwikkeling, maar ook op aspecten als mondgezondheid, verzorging en hygiëne, opvoeding, vrije tijd, seksualiteit, mishandeling en het gebruik van genotsmiddelen. De JGZ houdt een dossier bij van de kinderen die zij begeleidt. In dit digitale dossier zijn alle gegevens opgenomen die ouders hebben opgegeven vanaf de geboorte tot de leeftijd van 18 jaar. Meer informatie over deze onderzoeken vindt u per onderwijssoort. Naast deze standaard onderzoeken op vastgestelde tijden, is ook op andere momenten contact mogelijk. Per telefoon, e-mail of persoonlijk tijdens spreekuren op locatie. 

Informatie- en afsprakenlijn

Wanneer u vragen heeft over de ontwikkeling of opvoeding van uw kind, kunt u terecht bij de telefonische informatie- en afsprakenlijn van de JGZ. Dit kan iedere werkdag via telefoonnummer 088 - 355 6000. U kunt uw vraag ook per e-mail stellen: GGD@vggm.nl

Spreekuren op school

Heeft u vragen over de gezondheid van uw kind of wilt u naar aanleiding van een onderzoek doorpraten met een jeugdarts of jeugdverpleegkundige? Dan kunt u op elke school een aantal keer per jaar terecht op het spreekuur. Soms is het eerstvolgende spreekuur op de eigen school, soms op een andere locatie. Als u belt voor een afspraak, bepaalt de JGZ aan de hand van uw vraag of u bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige moet zijn. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar de Jeugdgezondheidszorg: 088 - 355 6000 of een mail sturen. 

Spreekuur op advies van een ander?

Het kan zijn dat het consultatiebureau aangeeft dat verder onderzoek of een gesprek gewenst is. U ontvangt van ons dan een uitnodiging. Ook de leerkracht kan zich zorgen maken. Hij stelt u dan een afspraak op het spreekuur voor. U ontvangt een uitnodiging van de JGZ. 

Inloopspreekuren op locatie/ CJG

Met al uw vragen over de ontwikkeling en opvoeding van uw kind van 9 maanden tot 23 jaar oud kunt u ook terecht bij uw gemeente, bijvoorbeeld in het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Hier kunt u terecht met al uw vragen over opvoeden en opgroeien. De JGZ is een deelnemer in het CJG of de wijkteams.

Kom je ook naar Uniek?

 

Kennismaken en aanmelden