Basisschool Uniek is een openbare basisschool. De school heeft vier kernwaarden geformuleerd, die als basis gelden voor de ontwikkeling van vaardigheden van zowel de kinderen als de teamleden en voor de omgang met alle betrokkenen van de school. Deze waarden geven een duidelijk beeld van wat basisschool Uniek verstaat onder goed onderwijs.  De waarden geven ook weer wat ons met elkaar verbindt en geven richting aan de verdere ontwikkeling van de school. Naast deze waarden werken we actief aan onze vier onderwijskundige pijlers; eigenaarschap, thematisch werken, mediawijsheid en sport.

Dat is knap!

Donderdag 6 juni hebben we ons laatste thema geopend: "Dat is knap!" We gaan de wereld ontdekken van de uitvinders en de kunstenaars! Ook doen we in deze maand mee aan de Kunstweken, waarin elke Uniekkunstenaar een kunstwerk gaat maken. 
Tijdens de opening maakten de kinderen een portrettekening van elkaar. Groot en klein door elkaar ... dat leverde prachtige tekeningen op en ... nog veel belangrijker; een gezellige sfeer!
lees meer...
  • 03 juli 2019 Rapport 2 mee
  • 04 juli 2019 Uniek Nieuws
  • 11 juli 2019 Wisselmiddag
  • 15 juli 2019 Afscheid groep 8 van leerlingen groep 1 t/m 7
  • 15 juli 2019 19:00 afscheid groep 8 voor de ouders

naar de volledige kalender...

Basisschool Uniek  |  Nicolaas Maesstraat 7  |  6717 ST EDE  |  0318 - 636179  |  uniek@proominent.nl