Basisschool Uniek is een openbare basisschool. De school heeft vier kernwaarden geformuleerd, die als basis gelden voor de ontwikkeling van vaardigheden van zowel de kinderen als de teamleden en voor de omgang met alle betrokkenen van de school. Deze waarden geven een duidelijk beeld van wat basisschool Uniek verstaat onder goed onderwijs.  De waarden geven ook weer wat ons met elkaar verbindt en geven richting aan de verdere ontwikkeling van de school. Naast deze waarden werken we actief aan onze vier onderwijskundige pijlers; eigenaarschap, thematisch werken, mediawijsheid en sport.

Fijne herfstvakantie


Fijne herfstvakantie ... tot 26 oktober! lees meer...
  • 20 oktober 2020 Herfstvakantie
  • 21 oktober 2020 Herfstvakantie
  • 22 oktober 2020 Herfstvakantie
  • 23 oktober 2020 Herfstvakantie
  • 26 oktober 2020 Opening thema 'Het waait'

naar de volledige kalender...

Basisschool Uniek  |  Nicolaas Maesstraat 7  |  6717 ST EDE  |  0318 - 636179  |  uniek@proominent.nl