Basisschool Uniek is een openbare basisschool. De school heeft vier kernwaarden geformuleerd, die als basis gelden voor de ontwikkeling van vaardigheden van zowel de kinderen als de teamleden en voor de omgang met alle betrokkenen van de school. Deze waarden geven een duidelijk beeld van wat basisschool Uniek verstaat onder goed onderwijs.  De waarden geven ook weer wat ons met elkaar verbindt en geven richting aan de verdere ontwikkeling van de school. Naast deze waarden werken we actief aan onze vier onderwijskundige pijlers; eigenaarschap, thematisch werken, mediawijsheid en sport.

Tiny Forest op plein van Uniek!


Hoera! Het is zo ver!   Ons schoolplein zal een drastische metamorfose ondergaan. Van grijze kale vlakte, lees meer...
  • 30 januari 2020 Staking (leerlingen vrij)
  • 31 januari 2020 Staking (leerlingen vrij)
  • 03 februari 2020 studiedag alle leerlingen zijn vrij
  • 06 februari 2020 Uniek nieuws
  • 12 februari 2020 Rapport 1 gaat mee naar huis

naar de volledige kalender...

Basisschool Uniek  |  Nicolaas Maesstraat 7  |  6717 ST EDE  |  0318 - 636179  |  uniek@proominent.nl