Basisschool Uniek is een openbare basisschool. De school heeft vier kernwaarden geformuleerd, die als basis gelden voor de ontwikkeling van vaardigheden van zowel de kinderen als de teamleden en voor de omgang met alle betrokkenen van de school. Deze waarden geven een duidelijk beeld van wat basisschool Uniek verstaat onder goed onderwijs.  De waarden geven ook weer wat ons met elkaar verbindt en geven richting aan de verdere ontwikkeling van de school. Naast deze waarden werken we actief aan onze vier onderwijskundige pijlers; eigenaarschap, thematisch werken, mediawijsheid en sport.

Sinterklaasfeest


O, kom er eens kijken ...
Wat een prachtige surprises staan er in de hal te wachten om uitgepakt te kunnen

lees meer...
  • 09 december 2020 studiedag alle leerlingen zijn vrij
  • 15 december 2020 Kerstknutsel
  • 16 december 2020 Kerstviering
  • 18 december 2020 vanaf 12:00 uur Kerstvakantie
  • 21 december 2020 Kerstvakantie

naar de volledige kalender...

Basisschool Uniek  |  Nicolaas Maesstraat 7  |  6717 ST EDE  |  0318 - 636179  |  uniek@proominent.nl