Basisschool Uniek is een openbare basisschool. De school heeft vier kernwaarden geformuleerd, die als basis gelden voor de ontwikkeling van vaardigheden van zowel de kinderen als de teamleden en voor de omgang met alle betrokkenen van de school. Deze waarden geven een duidelijk beeld van wat basisschool Uniek verstaat onder goed onderwijs.  De waarden geven ook weer wat ons met elkaar verbindt en geven richting aan de verdere ontwikkeling van de school. Naast deze waarden werken we actief aan onze vier onderwijskundige pijlers; eigenaarschap, thematisch werken, mediawijsheid en sport.

School dicht, onderwijs thuis en opvang door Jottum


In verband met het Coronavirus is onze school over gegaan op thuisonderwijs voor de periode tot en met 6 april lees meer...
  • 09 april 2020 Uniek nieuws
  • 10 april 2020 Goede vrijdag
  • 13 april 2020 Tweede Paasdag
  • 15 april 2020 Eindtoets groep 8
  • 16 april 2020 Eindtoets groep 8

naar de volledige kalender...

Basisschool Uniek  |  Nicolaas Maesstraat 7  |  6717 ST EDE  |  0318 - 636179  |  uniek@proominent.nl