Op Uniek

vieren we talent

OP UNIEK VIEREN WE TALENT

Basisschool Uniek is een openbare basisschool. De school heeft vier kernwaarden geformuleerd, die als basis gelden voor de ontwikkeling van vaardigheden van zowel de kinderen als de teamleden en voor de omgang met alle betrokkenen van de school. Deze waarden geven een duidelijk beeld van wat basisschool Uniek verstaat onder goed onderwijs.  De waarden geven ook weer wat ons met elkaar verbindt en geven richting aan de verdere ontwikkeling van de school. Naast deze waarden werken we actief aan onze vier onderwijskundige pijlers; eigenaarschap, thematisch werken, mediawijsheid en sport.

Anders zijn, eigenaarschap van leren

Thematisch werken

Mediawijsheid

Sport

Informatiedag en kennismaken

Wil je meer weten over onze school? Klik dan hier.

Meer informatie

Kom je ook naar Uniek?

 

Kennismaken en aanmelden

Dit zeggen ouders en kinderen van Uniek