Basisschool Uniek is een openbare basisschool. De school heeft vier kernwaarden geformuleerd, die als basis gelden voor de ontwikkeling van vaardigheden van zowel de kinderen als de teamleden en voor de omgang met alle betrokkenen van de school. Deze waarden geven een duidelijk beeld van wat basisschool Uniek verstaat onder goed onderwijs.  De waarden geven ook weer wat ons met elkaar verbindt en geven richting aan de verdere ontwikkeling van de school. Naast deze waarden werken we actief aan onze vier onderwijskundige pijlers; eigenaarschap, thematisch werken, mediawijsheid en sport.

Opening thema `In de Tijdmachien`


Terug in de tijd ... met z´n allen in de tijdmachien en terug in de tijd. Hoe zagen de meesters en juffen eruit als lees meer...
  • 01 oktober 2020 Nieuwsbrief
  • 05 oktober 2020 studiedag alle leerlingen zijn vrij
  • 19 oktober 2020 Herfstvakantie
  • 20 oktober 2020 Herfstvakantie
  • 21 oktober 2020 Herfstvakantie

naar de volledige kalender...

Basisschool Uniek  |  Nicolaas Maesstraat 7  |  6717 ST EDE  |  0318 - 636179  |  uniek@proominent.nl