Leerlingen

Leerlingenraad

Deze raad is samengesteld uit leerlingen afkomstig uit de groepen 4 t/m 8 en zij zijn door de meerderheid van de groep gekozen. De leerlingenraad komt meerdere keren per jaar bij elkaar. De raad kan over allerlei zaken spreken die voor de kinderen en de school van belang zijn. Gespreksonderwerpen komen uit de kinderen, maar kunnen ook door het team aangedragen worden. Als afgevaardigden van de leerlingenraad vormen we commissies om bepaalde zaken op te pakken. De leerlingen bespreken dit met de kinderen in de groep en komen met voorstellen die door alle kinderen gedragen wordt. De leden van de leerlingenraad zijn: Jaylin, Anil, Leanne, Cj en Ammar. 

Voorbeelden van gespreksonderwerpen

Praten over regels en afspraken en hier iets mee doen. Een (school)feest mee helpen organiseren.Versieringen en inrichting van lokalen/school. Allerlei wensen die er bij de kinderen zijn.

 

De uitgangspunten voor de leerlingenraad

De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie.De leerlingen worden betrokken bij de schoolontwikkeling.De verantwoordelijkheid van de kinderen voor schoolse zaken wordt bevorderd.De leerlingen krijgen een beter inzicht in de organisatie van de school. De kwaliteit van de school wordt verbeterd door met elkaar te praten over wat verbeterd kan worden. De leerlingen ondervinden wat realistisch en haalbaar is. Het bevorderen van actief burgerschap en het spelenderwijs kennismaken met democratische beginselen.

 

 

Kom je ook naar Uniek?

 

Kennismaken en aanmelden