Onderwijskundige pijlers

Anders zijn en eigenaarschap voor het leren 

 

Op Uniek willen we de kinderen bieden wat zij nodig hebben. Dit wordt uitgaan van onderwijsbehoeften genoemd. We bieden gevarieerde instructies. Het ene kind begrijpt de leerstof door te luisteren, het andere kind begrijpt de leerstof door het gebruik van visuele middelen. De verwerking van de leerstof wordt op verschillende manieren aangeboden. Dit kan door het aanbieden van herhalingsstof, verdieping of het gebruik van concreet materiaal. Voor alle niveaus zijn passende materialen en digitale programma’s beschikbaar. Tijdens de activiteiten mogen de kinderen elkaar helpen, leerstof uitleggen en elkaar overhoren.  In de groepen leert iedereen van en met elkaar. De kinderen worden uitgedaagd hun eigen doelen te stellen waar ze extra aan willen werken. Deze doelen worden tijdens het ambitiegesprek met de leerkracht besproken. 

De leerkrachten stellen zich coachend op en gaan regelmatig met de kinderen in gesprek over de manier van leren, de werkhouding, persoonlijk welzijn en hoe de kinderen met elkaar omgaan.  

 

Thematisch werken 

De wereld oriënterende vakken bieden wij aan in thema’s. Daarvoor gebruiken wij de indeling van VierKeerWijzer als uitgangspunt. Elk thema start met een centrale opening voor alle groepen in de school. In de groepen wordt het onderwerp daarna verkend. Wat weten we al en wat willen we gaan onderzoeken? Tijdens deze fase raken de kinderen enthousiast en werken gemotiveerd aan een deelonderwerp. De kinderen gaan alleen of in kleine groepjes werken aan een onderzoek. Voor het onderzoek gebruiken we een vast stappenplan. Tijdens het onderzoek voert de leerkracht begeleidingsgesprekken.  

Tijdens het thema bieden we naast het onderzoek doen verschillende lessen aan. We bieden kennislessen, waarbij de basisbegrippen uit de doelen aangeboden worden. Dit is het minimumprogramma dat geldt voor alle kinderen. Tijdens de inspiratielessen staat een uitdagende activiteit centraal. We nodigen bijvoorbeeld een deskundige uit of we gaan op excursie.  

De thema’s worden afgesloten met steeds wisselende activiteiten. De kinderen laten bij de afsluiting zien dat ze de leerstof goed hebben begrepen. We kiezen bijvoorbeeld voor presentaties, een werkstuk, een spel, een toneelstuk of een kennistoets. 

 

Mediawijsheid 

In de digitale wereld waarin kinderen opgroeien, willen wij het accent leggen op veilig internet en het aanleren van vaardigheden die zij zichzelf niet aan kunnen leren. Daarnaast bieden wij jaarlijks een actueel ICT-aanbod als programmeren, robotica, beeld en geluid. De leerkracht maakt gebruikt van digitale lesprogramma’s en de kinderen werken op de Chromebooks. 

Kom je ook naar Uniek?

 

Kennismaken en aanmelden