Inkomensregelingen voor ouders


Gemeente Ede heeft voor inwoners met een laag inkomen en hun kinderen een aantal aanvullende inkomensregelingen. Voor deze kinderen hebben wij de volgende regelingen: 


Zo kunnen ook zij met alles meedoen. 
 

Schoolgaan 

Speciaal voor leerlingen uit groep 8 is er de regeling Schoolgaan. Ouders met een laag inkomen kunnen voorhun kinderen die voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaan, een fiets en een laptop aanvragen. Een echtpaar komt voor onze regelingen in aanmerking als hun inkomen lager is dan € 1.809 en als zij een beperkt vermogen hebben; voor een alleenstaande ouder is het maximale inkomensbedrag € 1.267. 
 

Informatie verstrekken aan ouders 

Meer informatie over de regelingen vindt u op https://www.ede.nl/ondersteuning-werk-inkomen/inkomensregelingen-kinderen. Heeft u toch nog een vraag? Bel dan met het Klantcontactcentrum van de gemeente Ede via 14 0318.