Aanmelden nieuwe leerlingen


Als u overweegt om uw kind op Uniek in te schrijven, dan kunt u zich aanmelden voor één van de informatieochtenden. U kunt ook een aparte afspraak maken voor een kennismaking en een rondleiding door de school. Tijdens de informatieochtend of afspraak ontvangt u een inschrijfformulier.
 

Informatieochtenden 

Gedurende het schooljaar organiseren wij informatieochtenden van 9.00 - 10.30 uur voor ouders die belangstelling hebben voor onze school.
 

De informatieochtenden zijn gepland op:

woensdag 19 juni 2019       
 
De bijeenkomsten starten om 9.00 uur op het leerplein van de school met een kopje koffie of thee. We geven u informatie over het onderwijs en de activiteiten op Uniek. 

Voor de informatieochtend kunt u zich aanmelden via mailadres: uniek@proominent.nl.
Wilt u liever een aparte afspraak, dan kunt u deze maken met Anja Voorhout voor de kleutergroep via mailadres: a.voorhout@proominent.nl en Heidi Kok voor de groepen 3 t/m 8 via mailadres: h.kok@proominent.nl
 

Inschrijven

Nieuwe kinderen in de kleutergroepen

De leerkracht van de kleutergroep nodigt u twee maanden voordat uw kind 4 jaar wordt uit voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt het intakeformulier waarop de ontwikkeling van uw kind in kaart wordt gebracht gezamenlijk ingevuld. De school kan zo goed aansluiten bij de ontwikkeling van uw kind. De leerkracht maakt ook afspraken over de wenperiode. De nieuwe kleuters mogen voor hun 4e verjaardag al een aantal dagdelen op school komen wennen.
 

Nieuwe kinderen in de groepen 3 t/m 8

Voordat kinderen geplaatst worden in de groepen 3 tot en met 8 wordt er eerst bekeken of er plaats is op onze school. Daarna wordt er contact opgenomen met de vorige school om informatie in te winnen rond het functioneren van uw kind op sociaal-emotioneel en cognitief gebied.
Kinderen die instromen, mogen eerst een dag kijken en meedraaien. Na deze meeloopdag volgt een gesprek met de ouders en het kind.