Resultaten van ons onderwijs


Bepalen van het instroomniveau

Bij de start van de kleuterperiode wordt de ontwikkeling van de 4-jarige in kaart gebracht met behulp van een intakeformulier. Op dit formulier wordt de ontwikkeling thuis en van de peuterspeelzaal, voorschool en/of kinderdagverblijf beschreven. Voor de verdere ontwikkeling gebruiken wij het leerlingvolgsysteem.
 

Het leerlingsvolgsysteem

Het leerlingvolgsysteem is een observatie en toets systeem dat de ontwikkeling van kinderen op emotioneel en cognitief gebied in beeld brengt in een doorlopend geheel gedurende de gehele basisschooltijd.
 

Kleutergroepen 

De ontwikkeling van de kleuters wordt in kaart gebracht met behulp van de landelijke toetsen rekenen en taal voor kleuters en met behulp van observatielijsten van Kijk! voor kleuters.
 

Groepen 3 t/m 8

 De cognitieve- en sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen in deze groepen wordt in kaart gebracht door methode-onafhankelijke toetsen in elke jaargroep. Deze toetsen meten het niveau van de kinderen in vergelijking met het landelijk gemiddelde. Door middel van deze toetsen signaleren we leerachterstanden en vergelijken we de uitslagen op groepsniveau en op schoolniveau.
 

Uitstroom naar het voortgezet onderwijs 

De kinderen in groep 8 ontvangen in september hun eerste advies voor het niveau van hun vervolgonderwijs. Na dit advies bezoeken de kinderen met hun ouders de open dagen van de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs. In januari worden de laatste toetsen van het leerlingvolgsysteem afgenomen, waarna de school een definitief advies afgeeft. Dit advies wordt tijdens de rapportgesprekken in februari met de kinderen en hun ouders besproken.
In april wordt de Centrale Eindtoets afgenomen in groep 8. De uitslag wordt besproken met de ouders en naar de vervolgschool gestuurd. De uitslag van de eindtoets is niet bepalend voor het advies naar het voortgezet onderwijs.

 
Uitstroomcijfers naar het voortgezet onderwijs 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Praktijkonderwijs 0% 0% 0%
Vmbo-basis/kader 38% 44% 37%
VMBO GT/TL 29% 32% 31%
HAVO 25% 6% 13%
VWO 8% 19% 19%