Medezeggenschapsraad


De MR bestaat uit ouders van kinderen en teamleden van obs Uniek. De MR is voor ouders en teamleden het aanspreekpunt voor vragen, opmerkingen en suggesties met betrekking tot beleid en bestuur. Heeft u vragen of hierover iets te melden, leg het ons dan voor via het mailadres van de secretaris Koos van Starrenburg (k.vanstarrenburg@proominent.nl).
 
De MR bestaat uit de volgende leden:
De oudergeleding: Bas Kooiker (voorzitter) en Thierry van der Pijl 
De teamgeleding: Anja Voorhout en Koos van Starrenburg (secretaris)