Medezeggenschapsraad


De MR bestaat uit ouders van kinderen en teamleden van obs Uniek. De MR is voor ouders en teamleden het aanspreekpunt voor vragen, opmerkingen en suggesties met betrekking tot beleid en bestuur. Heeft u vragen of hierover iets te melden, leg het ons dan voor.
De MR bestaat uit de volgende leden:
De oudergeleding: Emine Akdeniz en Diana Helms
De teamgeleding: Anja Voorhout en Thomas Visser